İnsana Dair

İçişlri Bakanlığıı’ndan normaleşme geenelgesi! Kaldırılan kısıtlamalar ile ilgili tüm detaylar netleşti…

İçiişleri Baknlığı, 81 ile normalleşme konuulu genelge gönderrdi. Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise “düşük” ve “orta riskli” illerde 21.00-05.00 arasında sokak kısıtllaması uygulanacak. Yüksk ve çok yüksek riskli illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasnda kısıtlamaya gidilecekk.

Cumhurbaşşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınn koronavirüste ‘Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci’ kararlarını açıklamasının ardndan İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelgede kaldırılan kıstlamalarla ilgili tüm detaylara yer verildi. Genelgeye göre; risk grubunaa göre il bazında alınması gereken Koronavirüs tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.

  • Riskk gruplarına göre değişiklik göstereck sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uyggulamalara aynen devam edilecek..
  • Hafta için ülke genelinde, hafta sonu isse “düşük” ve “orta riskli” illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlması uygulanacak.
  • Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumrtesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmma kısıtlaması uygulanacak.
  • Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ille 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacakk.
  • Yüksek ve çok yükssek riskli illerde 65 yaş ve üzerindeekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.
  • Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arrasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmmeti verebilecek..
  • Yeme-içme yeerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek..

81 İLL RİSK GRUBUNA GÖRE 4 KATEGORİYE AYRILDII

Genelgedee şu ifadelere yerr verildi:

1 Mart 2021 günü Cumhurbaaşkanı başkanlığındaki kabine toplantısında; yeni kontrollü normalleşme ssürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilm Kurulunun tavsyeleri göz önünde bulundurularak belirlendii.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesiinde alınan kararlar çerçvesinde;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafndan tespit edileen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çokk yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göree belirlenecek..

Yeni bir kararr alınıncaya kadar ise illlerimizin risk gruplarıı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Düşük Risk Grubundaa Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardn, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşakk, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankaraa, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çannkırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Errzurum, Eskişehir, Gaziantepp, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Maniisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)..

Yüksk Risk Grubunda Yer Allan İller; Antalya, Ardahann, Artvin, Bileccik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkalee, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yaalova, Zonguldak. (22 İl)..

Çok Yüksek Riskk Grubunda Yer Allan İller; Adıyaman, Aksaray, Amsya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmanye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)..

KARARLAR HEMENN UYGULAMAYAA GEÇECEK.

Koronavirüüs salgınıyla mücadele kapsamında il baznda alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirrlendi. İlin hangi risk grubunda bulunduğna göre Vali tarafından Hıfzısssıhha Kurul kararlarının alınması vee 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak..

SOKAĞA ÇIKMMA KISITLAMASININN AYRINTILARI

Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olaan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakannlık Genelgemizle belirlnen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muuaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler daahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süüre ve günlerde şehrlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şeklde devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamaası kapsamınnda;

  • Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saattleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Hafta sonlarında ise düşük vee orta risk grubunda yer allan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulancak.
  • Yüksek ve çok yüksek risk grubunnda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkmaa kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesii 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saaatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayack..

DÜŞÜK VE ORTAA RİSKLİ İLERDE 65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI YASĞI KALKTI

Düşük ve orta risk grubunda yer alann illerimizde; 65 yaş vee üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkkma kısıtlaması kaldırılack.

RİSKİi YÜKSEK İLLERDE 65 YAŞ VEe ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI YASAĞI UZATLDI

Yüksek ve çokk yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getrilen sokağa çıkma süreleri 3 saattten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.000 saatleri arasında, 20 yaş altıı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkaabilecek.

RİSKİ YÜKSEK İLLEERDE SINAVLARA GİDENLER KISTLAMADAN MUAF OLACAK

Yüksek vee çok yüksek rissk grubunda yer alan illerimzde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görüülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durummlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders proggramını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve alakalı saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuulacak.

KAFE VE RESTORANLAR KRİTERLERLE AÇILDI

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket serrvis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni plaanı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek.

İŞLETMELERE HESS KODU OLMADAN GİRİLEMEYECEK

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazlaadan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunnda yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER BELİRLİ ŞARTLARLA YAPILABİLECEK

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başıına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlr, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek..

GENEL KURULLAR VE KONGRELER NASIIL DÜZENLENECEK?

Sivil toplum kuruluşları, kammu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenelenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulnabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kurruluşları, kamu kurmu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecek.

Ayrıcaa denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başşkaca bir hüküm bulunmadığı takdirdee en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacak.

Benzer şekillde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlnması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangii günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacak.

KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ NORMALE DÖNDÜ

2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olp Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararııyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu