İnsana DairUncategorized

Bütün çalışanlar dikkat!!! Yargıtay…

Yargıtay, aynı yerde çalışıp ve yine aynı iş yerine dava açan çalışanların birbirlerine şahitlik yapamayacakları kararına vardı. Örnek teşkil eden karar ile, şahitlerin konumu, şahitliklerine duyulacak güveni tesir altında bırakacak halde olmayacak.

Bütün çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi!

Bir inşaat firmasının ülke dışındaki çalıma alanlarında toplam yirmi iki yıl süresince çalışan kaynakçı, işten kovuldu. İş Mahkemesi’ne giden mağdur çalışan, iş akdinin haksız yere sona erdirildiğini, son aldığı maaşın bin sekiz yüz dolar olduğunu, bunun yanında otuz beş dolar banka komisyonu, prim geriye kalan bütün masrafların” yeme içme, ısınma, temizlik” işverenin tarafından ödendiğini söyledi.

Bütün çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi!

Kendisine ödenmesi gereken paranın ödenmediğini iddia ederek kıdem ile ihbar tazminatları ve milli bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin işverenden tahsil edilmesi talebinde bulundu. Duruşmada savunma hakkını kullanan firma avukatı ise çalışanın isteklerinin zamanaşımına maruz kaldığını, dava açan işçinin proje bazlı şeklinde çalıştığını, devamlı ve kesintisiz olmamakla beraber, inşaat işlerinin doğası gereği çeşitli aralıklar halinde olduğunu, projenin sona ermesin den dolayı iş çıkışının kendiliğinden gerçekleştiğini söyledi.

Bütün çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi!

Mahkeme, dosyanın kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ve milli bayram, genel tatil, hafta sonu tatili ve fazla mesai ücretlerinin çalışana ödenmesi kararına vardı. Kararı davalı işyeri avukatı temyiz! taşıdı. Dava dosyasını tekrardan gözden geçiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, örnek teşkil edecek bir karar verdi. Dava konusu olan alacakların gerçekliğinin ispat ispat zorunluluğunun çalışan olduğunu belirten Yargıtay verdiği kararda, dava açan işçinin çalışma olgusu bakımından firma kayıtlarına ve tanık beyanlarına dayandığı belirtildi. Karar içeri şöyle:

Bütün çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi!

“Somut uyuşmazlıkta, işçinin çalışma olgusunun tespitinde işyerinde veya komşu işyerinde çalışanların tanıklığı önemli olduğu gibi tanık olarak dinlenecek kişinin tanıklığına güveni etkileyebilecek bir durumun olup olmadığı da araştırılmalıdır. Dairemizin istikrarlı uygulaması gereği, davalı aleyhine dava açanlar tanık olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklıklarına ihtiyatlı yaklaşılmalı ve salt bu tanıkların beyanı ile sonuca gidilmemelidir. İşveren ile husumet içinde olan tanıkların beyanları diğer yan delillerle birlikte değerlendirilmelidir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı tanık beyanlarına göre davacının fazla çalışma yaptığı ve tatil günlerinde çalıştığı kabul edilip alacak hesaplanmıştır. Oysa davacı tanığı olarak dinlenen işçiler aynı şekilde davalı aleyhine dava açan kişilerdir. Tanıkların konumu, tanıklıklarına duyulacak güveni etkileyecek durumdadır. Bu nedenle tanıklıklarına itibar edilemez. Bordrolarda yer alan toplam ödeme tutarları sadece temel ücreti ilgilendirdiğinden işverenin kayıtlarında (bordro ve bordrolara uygun olarak tanzim edilen mesai şeritleri) yer alan fazla mesai ve tatil çalışma süreleri de davacı işçinin fazla mesai yaptığını ve tatil günlerinde çalıştığını göstermez. Davacı fazla çalışma yaptığını ve tatil günlerinde çalıştığını somut delillerle kanıtlayamadığından bu taleplerin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

kaynak: sabah.com.tr

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu